Pregled razpisov

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Razvrsti po:
Razpisi Arrs / Calls of Slovenian Research Agency Rok za prijavo: 02.10.2019 Objavljeno: 16.09.2019
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 24.10.2019 Objavljeno: 16.09.2019
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 23.09.2019 Objavljeno: 16.09.2019
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 16.05.2022 Objavljeno: 20.11.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Negospodarski-neprofitni sektor / Non-economic-non-profit sector Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Mobilnost študentov in osebja / Student and staff mobility | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: 30.09.2019 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 28.09.2020 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 03.10.2022 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 30.09.2019 Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 27.12.2019 Objavljeno: 08.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 30.06.2020 Objavljeno: 08.10.2018
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: Objavljeno: 08.08.2018
Eu-skladi / Eu-funds | Operativni program EKP 2014-2020 / Operational programme EKP 2014-2020 | Razpisi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo / Ministry of Economic Development and Technology | Sodelovanje na področju inovacij in izmenjave dobrih praks / Cooperation in the field of innovation and exchange of good practices Rok za prijavo: 24.09.2019 Objavljeno: 03.08.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Operativni program EKP 2014-2020 / Operational programme EKP 2014-2020 Rok za prijavo: 22.11.2019 Objavljeno: 02.08.2018