Pregled razpisov

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Razvrsti po:
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 16.05.2022 Objavljeno: 20.11.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Negospodarski-neprofitni sektor / Non-economic-non-profit sector Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 28.09.2020 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 03.10.2022 Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 30.06.2020 Objavljeno: 08.10.2018
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: Objavljeno: 08.08.2018
CMEPIUS Erasmus+ | Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Šolstvo / Education Rok za prijavo: 31.12.2020 Objavljeno: 20.11.2017
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: Objavljeno: 11.04.2017
Eu-skladi / Eu-funds | Razpisi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Calls by Ministry of Agriculture, Forestry and Food Rok za prijavo: Objavljeno: 11.04.2017
Erasmus+ Rok za prijavo: 31.12.2020 Objavljeno: 11.04.2017
Razpisi Ministrstvo za izobraževanje in šport / Calls by Ministry of Education, Science and Sport Rok za prijavo: 31.12.2020 Objavljeno: 05.04.2017
Obzorje 2020 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) Rok za prijavo: 31.12.2020 Objavljeno: 05.04.2017