Pregled razpisov

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Razvrsti po:
Erasmus+ Rok za prijavo: 16.05.2019 Objavljeno: 18.12.2018
Eu-skladi / Eu-funds | Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Operativni program EKP 2014-2020 / Operational programme EKP 2014-2020 | Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 31.05.2019 Objavljeno: 14.12.2018
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 16.05.2022 Objavljeno: 20.11.2018
Interreg projekti / Interreg projects Rok za prijavo: 31.01.2019 Objavljeno: 20.11.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Negospodarski-neprofitni sektor / Non-economic-non-profit sector Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Mobilnost študentov in osebja / Student and staff mobility | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: 30.09.2019 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: 31.05.2019 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 28.09.2020 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 03.10.2022 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 30.09.2019 Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 27.12.2019 Objavljeno: 08.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 30.06.2020 Objavljeno: 08.10.2018
Razpisi Ministrstvo za izobraževanje in šport / Calls by Ministry of Education, Science and Sport Rok za prijavo: 28.06.2019 Objavljeno: 08.10.2018