Pregled razpisov

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Razvrsti po:
Razpisi Arrs / Calls of Slovenian Research Agency Rok za prijavo: 22.06.2020 Objavljeno: 29.05.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Obzorje 2020 / Horizon 2020 Rok za prijavo: 27.08.2020 Objavljeno: 23.03.2020
Bilateralni projekti / Bilateral projects Rok za prijavo: 11.06.2020 Objavljeno: 04.03.2020
Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija Rok za prijavo: 16.05.2022 Objavljeno: 20.11.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Negospodarski-neprofitni sektor / Non-economic-non-profit sector Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 28.09.2020 Objavljeno: 11.10.2018
Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia Rok za prijavo: 03.10.2022 Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education Rok za prijavo: Objavljeno: 11.10.2018
Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia Rok za prijavo: 30.06.2020 Objavljeno: 08.10.2018