Pravno obvestilo

29.10.2021
S4Petni portal "S4P" je oblikovala in ga ureja Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu  (v nadaljevanju Fakulteta).

Spletni portal, na katerega se nanašajo te pravne informacije, sestavljajo spletne strani na naslovu http://www.s4p.si/.

Vse pravice so pridržane. Vse informacije in dokumenti na spletnem portalu S4P so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine in so last Fakultete ali drugih oseb, ki so na Fakulteto prenesle omejeno pravico njihove uporabe, kar velja za informacije drugih oseb, prikazane na spletnem portalu S4P.


Omejitev odgovornosti


Informacije, objavljene na spletnem portalu S4P, so splošne narave in se ne nanašajo na posebne razmere posameznih fizičnih ali pravnih oseb. Zgodi se lahko, da kdaj niso povsem celovite, popolne in ažurne. Fakulteta ne preverja niti ne potrjuje vsebine strani, ki so dosegljive prek povezav s spletnega portala S4P, zato zanje ne more prevzeti nobene odgovornosti. Fakulteta nima nadzora nad informacijami na drugih spletnih straneh in njihovo točnostjo, zato ne odgovarja za vsebino, obliko, zunanjo podobo, vnesene spremembe ali katere koli druge značilnosti spletnih strani, do katerih je možen dostop prek povezav na spletnega portala S4P.

Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti. Vendar pa niti Fakulteta niti nobena oseba, ki deluje v imenu Fakultete, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno zlorabo gradiva in informacij na teh straneh. Skušali bomo kar najbolj zmanjšati morebitne tehnične napake. Vendar pa je možno, do so bili nekateri podatki ali informacije na naših straneh ustvarjeni ali oblikovani v datotekah ali zapisih, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da bodo naše storitve potekale brez prekinitev ali da ti problemi ne bodo kako drugače vplivali nanje. Fakulteta se zavezuje, da bo skrbnika povezane spletne strani, na kateri bi opazil žaljivo ali pravno vprašljivo vsebino, na to opozoril in zahteval popravek. Če skrbnik strani s takšno vsebino tega na bo popravil, bo skrbnik administartor spletnega portala S4P ukinil dostop do te strani.

Fakulteta ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi nastopili zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani. Z izjemo obveznosti, ki mu jih nalagajo predpisi, Fakulteta v zvezi z uporabo spletnih strani ne prevzema nobene kazenske in civilnopravne odgovornosti, niti ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nobenih obveznosti do tretjih oseb. Fakulteta v nobenem primeru ni odgovoren nobenemu uporabniku (niti pravni niti fizični osebi) za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih, še zlasti ne za izgubo dobička, poslovno tveganje, izgubo programov ali druge podatkovne opreme. Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne kot so prikazane, in jih izvožene možno kadar koli spremeniti brez predhodnega opozorila.

Ni nujno, da posamezni dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, vsebujejo in natančno reproducirajo uradno besedilo, zato so dodani izvirni podatki za pridobitev dokumentacije za posamezne projekte, novice, dogodke in članke.


Omejena uporaba informacij in gradiv


Informacije in gradiva s teh spletnih strani je dovoljeno prenašati za osebno in zasebno rabo. Pri tem je treba natančno ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah. Informacij in gradiv, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in gradiv, objavljenih na spletnem portalu S4P, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti niti razširjati na kak drug način. Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnega portala S4P kakorkoli drugače kot v osebne, nekomercialne ali zasebne namene.

Reproduciranje je dovoljeno le z navedbo vira. Uporabniki, ki bi kršili uveljavljeno internetno prakso in zgornje določbe, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. Vabimo vas, da vsa vprašanja, prošnje za pojasnila ali predloge pošljete po elektronski pošti na naslov ip.s4p@fis.unm.si.
 
© Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 2019