Razpis: Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Eu-skladi / Eu-funds | Razpisi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Calls by Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Rok za prijavo: neznan Objavljeno: 11 apr. 2017 Predviden proračun razpisa: 3.000.000 EUR
Identifikacijska oznaka razpisaPRP 2014-2020
Objava v Uradnem listu EU25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba);
Več informacijhttp://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1258
Podukrep 8.4 8.4 Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020


Datum objave: 29.04.2016


Rok za prejem ponudb:do objave zaključka na spletnih straneh

Izdajatelj: MKGP

Status: Veljaven razpis(objavljen)


Kontaktna oseba:
Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01 580 7792, faks 01 478 9206, e-mail: aktrp(at)gov.si, ter na INFO točkah Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.


Razpisna dokumentacija:
Javni razpis
vzorec prijavnega obrazca
priloga 1: območje gozdov (glej popravek spodaj!)
priloga 2: seznam stroškov
priloga 3: etiketa za naslavljanje vloge za javni razpis
priloga 4: vloga za potrdilo FURS
INFO točke
navodila za označevanje
Popravek (1.6.2016): Zamenjana priloga 1 - območje gozdov

Drugi podatki:
Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23. 5. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
Razpisna dokumentacija