Razpis: Development of next generation synthetic renewable fuel technologies

Horizon Europe (HORIZON) / Obzorje Evropa
Rok za prijavo: 21 jan. 2025 Objavljeno: 07 jun. 2024 Predviden proračun razpisa: 12.000.000 EUR

Tema razpisa se nanaša na spodbujanje razvoja tehnologij za proizvodnjo obnovljivih goriv iz CO2, obnovljivega ogljika, dušika, vodika in obnovljive energije. Poudarek je na visoki učinkovitosti, nevtralnosti ogljikovih emisij ter konkurenčnosti. Nova tehnologija naj vključuje tudi uporabo v gorivnih celicah za proizvodnjo električne energije z minimalnim onesnaževanjem. Trajnost in emisije toplogrednih plinov bodo ocenjene z analizo življenjskega cikla.

Predvideni rezultati razpisa:

• Povečanje dostopnosti novih, inovativnih tehnologij za sintetična obnovljiva goriva.
• Pospešitev pripravljenosti stroškovno učinkovitih in visoko zmogljivih prihodnjih tehnologij za sintetična obnovljiva goriva v     vseh gospodarskih sektorjih.
• Okrepitev evropske znanstvene osnove in izvoznega potenciala za tehnologije sintetičnih obnovljivih goriv.