Razpis: Digital solutions to foster participative design, planning and management of buildings, neighbourhoods and urban districts (Built4People Partnership)

Horizon Europe (HORIZON) / Obzorje Evropa
Rok za prijavo: 21 jan. 2025 Objavljeno: 13 maj 2024 Predviden proračun razpisa: 10.000.000 EUR

Prehod v nizkoogljično družbo zahteva, da postanejo evropske stavbe podnebno nevtralne. Za to je potreben celovit pristop na ravni sosesk in urbanih četrti. Da bi dosegli spremembe in prilagodili stavbno okolje, je ključno, da se uporabniki in lastniki stavb aktivno vključijo ter sodelujejo z energetskimi skupnostmi. Potrebne so digitalne rešitve, ki omogočajo lažje načrtovanje in upravljanje prenove stavb, sosesk in četrti ter vključujejo močnejšo participacijo končnih uporabnikov, državljanov in drugih.

PODROČJE:

Predlogi morejo obravnavati eno ali obe od naslednjih točki:

• Rešitve za participativno oblikovanje in načrtovanje s pomočjo vizualizacije, analize ter sodelovanje z uporabniki stavb in prebivalci urbanih območij, vključno z interaktivnimi tehnologijami, virtualno resničnostjo, simulacijami in modeliranjem scenarijev.
• Rešitve za analizo in modeliranje različnih scenarijev za prenovo stavb, sosesk in četrti, ki vključujejo porabo energije, zdravje in blaginjo uporabnikov, vpliv na energetsko omrežje, trajnostno mobilnost, vpliv na okolje in mikroklimatske razmere ter družbeno-ekonomski vpliv.

CILJI:

• Spodbujanje bolj učinkovite rabe energije v stavbah in industriji, s poudarkom na zmanjšanju povpraševanja po energiji.
• Prispevek k strateškim usmeritvam EU, zlasti k njenemu prehodu v digitalno, krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo.
• Prispevek k digitalizaciji in pametnosti stavb ter skladnost z digitalnim načrtom EU.