Razpis: Robotics and other automated solutions for construction, renovation and maintenance in a sustainable built environment (Built4People Partnership)

Horizon Europe (HORIZON) / Obzorje Evropa
Rok za prijavo: 21 jan. 2025 Objavljeno: 13 maj 2024 Predviden proračun razpisa: 8.000.000 EUR

Spodbujanje razvoja in uporabe robotskih ter avtomatiziranih rešitev za gradnjo, prenovo in vzdrževanje stavb v trajnostnem okolju. Pričakovani rezultati vključujejo zmanjšanje časa gradnje, napak, stroškov, emisij toplogrednih plinov ter izboljšanje učinkovitosti virov, pri čemer se strmi k minimalnemu vplivu na okolje.

NAMEN:

• Učinkovita, trajnostna in vključujoča raba energije;
• Dostopna in čista energija;
• Krožno in zeleno gospodarstvo;
• Povečana energetska učinkovitost v industriji in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka v industriji;
• Digitalne in pametne rešitve v zgradbah, ki prispevajo k energetske prožnosti.