Razpis: Razpis Erasmus+ 2019 (vsi roki se iztečejo ob 12.00 po bruseljskem času)

Erasmus+
Rok za prijavo: neznan Objavljeno: 18 dec. 2018 Predviden proračun razpisa: neznan
Ključni ukrep 1
Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja  5. februar 2019

Ključni ukrep 1
Erasmus Mundus – Skupni magistrski študij (C)  14. februar 2019

Ključni ukrep 2
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja  21. marec 2019

Ključni ukrep 2
Evropske univerze (C)
Koalicije znanja (C)
Koalicije sektorskih spretnosti (C)  28. februar 2019


Ključni ukrep 2
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (C)  7. februar 2019


Jean Monnet akcije

katedre, moduli, centri odličnosti, omrežja, projekti (C)  22. februar 2019

Šport
-> Partnerska sodelovanja (C)
-> Mala partnerska sodelovanja (C)
-> Neprofitne evropske športne prireditve (C)  4. april 2019

(C) = centralizirana akcija;

Dokumentacija razpisa je dostopna na straneh Evropske komisije. Prijavna dokumentacija za centralizirane aktivnosti (C) je dostopna na spletni strani Izvajalske agencije. Vodnik za prijavitelje je na voljo tudi v spletni različici (v vseh jezikih) – SL
Projektni predlogi morajo biti skladni s strateškimi dokumenti ustreznega področja izobraževanja. Strateški dokumenti so dostopni na TEJ povezavi.

Vsaka organizacija, ki želi sodelovati v aktivnostih programa Erasmus+, mora imeti edinstveno PIC kodo. Vse o pridobitvi te kode najdete s klikom na “PIC KODA” v nadaljevanju.
V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi sodelovati v kateri koli aktivnosti programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati v enotnem registracijskem sistemu (Unique Registration Facility) in pridobiti t. i. Personal Identification Code (PIC) kodo.

Celoten postopek prodobitve PIC kode je opisan v Erasmus+ URF Priročnik (EN, 2015) in kratkih navodilih Po korakih do PIC kode (NOVO – december 2017).

Dokument Financial identification za proračunske uporabnike – Na spletnem naslovu Uprave RS za javna plačila (uprava vodi vse račune, odprte pri Banki Slovenije) je natančno opisan postopek, kaj morajo prijavitelji narediti, da dobijo potrjen obrazec “Financial Identification“. Če obrazcu priložite zadnji izpisek iz transakcijskega računa, potem obrazec lahko podpiše samo odgovorna oseba inštitucije in vam ga ni treba pošiljati na UJP (to določilo je napisano na obrazcu spodaj). Izpisek si lahko natisnete iz aplikacije UJPnet.

Pri izračunih potnih stroškov morate za izračun razdalje uporabiti kalkulator Evropske komisije.


Uredba (EU) št. 1288/2013 o uvedbi programa Erasmus+ (EN)
    Uredba (EU) št. 1288/2013 o uvedbi programa Erasmus+ (SL)
    Erasmus+ 2019 Razpis (EN)
    Erasmus+ 2019 RAZPIS (SL)
    Erasmus+ VODNIK za prijavitelje (EN)
    Erasmus+ VODNIK za prijavitelje (SL)
    Okvirni razpoložljiv proračun Erasmus+ 2019
    Seznam upravičenih organizaci za SE akcije (Eligible organisations under school actions)
    Zneski za izračun individualne podpore Erasmus+ 2019