Razpis: Štipendije za izobraževanje državljanov Gruzije v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2016 (222. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education
Rok za prijavo: neznan Objavljeno: 11 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 100.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisa222. JR / 1101-9/2016-8
Objava v Uradnem listu EUUradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C, v nadaljevanju: ZŠtip-1
Več informacijhttp://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-gruzije-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-letu/
Štipendije so namenjene državljanom Gruzije za podiplomski študij v Sloveniji.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2016 (222. JR)

Rok prijave:  Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej. 

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Gruzije, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:
•    3 štipendije za magistrski študij ali
•    2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
•    2 štipendiji za doktorski študij. 

Višina štipendije: 
Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je pristojni organ Gruzije za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru 222. javnega razpisa:
Gruzijsko ministrstvo za šolstvo in znanost - Ministry of Education and Science of Georgia

Kontaktna oseba za zainteresirane študente je:

Ms. Rusudan Jobava, Chief Specialist, Department of International Relations and Programs
elektronski naslov: rjobava@mes.gov.ge
telefon: +995 595 04 10 42


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

razpis
neuradni prevod razpisa (ENG)
prijavnica
pooblastilo

Dodatne informacije:
Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si
+386 (0)1 43 41 566


Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure