Razpis: Štipendije za izobraževanje državljanov Ukrajine v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public scolarship, development, disability and maintenance Fund of the Republic of Slovenia | Sofinanciranje študija / Co-financing of studies | Šolstvo / Education
Rok za prijavo: neznan Objavljeno: 11 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 100.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisa196. JR / 1101-1/2015-4
Objava v Uradnem listu EUUradni list RS, št. 56/13 in 99/13-ZUPJS-C, v nadaljevanju: ZŠtip-1
Več informacijhttp://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-izobrazevanje-drzavljanov-ukrajine-v-sloveniji-na-podlagi-razvojnih-dogovorov-v-let-1/
pendije so namenjene državljanom Ukrajine za podiplomski študij v Sloveniji.


Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)

Rok prijave:  Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa in traja do porabe sredstev oziroma podelitve 3 štipendij, če to nastopi prej.

Vrednost razpisa: 100.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje podiplomskega (magistrskega ali doktorskega) študija s področja ekonomije ali prava na visokošolskih izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji največ trem vlagateljem, državljanom Ukrajine, za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer se dodeli:
• 3 štipendije za magistrski študij ali
• 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
• 2 štipendiji za doktorski študij.

Višina štipendije:

Štipendija se dodeli za:
- šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 5.000 EUR za posamezno študijsko leto in
- življenjske stroške v skupni višini 700,00 EUR mesečno.

OBVESTILO

Obveščamo vas, da je pristojni organ Ukrajine za nominacijo kandidatov za štipendijo v okviru 196. javnega razpisa:
Oddelek za mednarodno sodelovanje Nacionalne Univerze »Kijevsko – Mogiljanska akademija«.
Kontaktna oseba za vse zainteresirane študente je vodja oddelka: ga. Larysa Chovnyuk.
Tel: +38  044-425-77-70
Fax: +38 044-425-50-16
Elektronska pošta: larch[@]ukma.edu.ua

We inform you that the responsible institution for nominating candidates for scholarship under 196. Public call is:
Department for international cooperation of  National University  »Kijevsko – Mogiljanska akademija«.

The contact person for all interested students is the head of the department: Mrs. Larysa Chovnyuk
Phone: +38 044-425-77-70
Fax: +38 044-425-50-16
Email: larch[@]ukma.edu.uaRazpisna dokumentacija:

Razpis
Neuradni prevod razpisa (ENG)
Prijavnica
Pooblastilo


Dodatne informacije:
Indira Džopa
ad-futura[@]sklad-kadri.si
+386 (0)1 43 41 566


Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek: od 9.00 do 12.00 ure
sreda: od 14.00 do 16.00 ure