Razpis: Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia
Rok za prijavo: 27 dec. 2019 Objavljeno: 08 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 3.080.000,00 EUR
Javno povabilo smo objavili 15.6.2018.
Za leti 2018 in 2019 je na voljo dobre 3 milijone EUR, od katerih:
80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;
je 55 % sredstev namenjenih za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 45 %,  pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.
Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.
Predvidena je zaposlitev 480 brezposelnih iz vse Slovenije.
Poglejte si opis programa.

Ciljna skupina brezposelnih:
S pomočjo subvencije lahko zaposlite osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, ki so zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice in vam jih predlagamo za vključitev.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo upoštevate postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto.
Poglejte si predstavitev javnega povabila in celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).