Razpis: Aktivni do upokojitve

Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia
Rok za prijavo: 30 jun. 2020 Objavljeno: 08 okt. 2018 Predviden proračun razpisa: 13.992.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisaAktivni do upokojitve
Več informacijhttps://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/aktivni-do-upokojitve-3
Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Kaj vam omogoča povabilo?
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:
do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) v oziroma
sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).
Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.
Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

Za koga lahko pridobite subvencijo?
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni v naši evidenci.
Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajemo prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Pomembno:
V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas že zaposleni. ​

Koliko znaša subvencija?
Subvencija znaša:
do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.
Subvencijo vam izplačamo v dveh delih: po zaposlitivi in po izplačilu plače za 18. mesec subvencionirane zaposlitve.
Zavod zaposlitve spremlja 24 mesecev. Če se oseba predčasno ali starostno upokoji pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, ste upravičeni do sorazmernega dela subvencije.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kako sodelujete na javnem povabilu?
Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.
Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate pri nas najprej objaviti prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Aktivni do upokojitve. Na podlagi tega vam napotimo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in nas obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.
Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Vse o javnem povabilu:
Poglejte si javno povabilo Aktivni do upokojitve.