Razpis: Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

Razpisi Arrs / Calls of Slovenian Research Agency
Rok za prijavo: 02 okt. 2019 Objavljeno: 16 sep. 2019 Predviden proračun razpisa: 4.200.000,00 EUR
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji, tudi z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev za izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih politik odprte znanosti

Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znašaokvirno 4.200.000,00 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2019.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih  možnosti.

Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1.  Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) pri ARRS, če imajo svoje ali skupne knjižnice. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

5.2.  Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažurirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in mednarodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta informacijskih znanosti v Mariboru.

5.3.  Prijava mora temeljiti na podlagi založniških cenikov ali pridobljenih ponudb. Predvidene cene naročil morajo biti evidentirane v sistemu COBISS.SI.

5.4.  Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do višine ponudb iz predloženega seznama.