Razpis: Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)

Eu-skladi / Eu-funds | Spirit Slovenija
Rok za prijavo: 23 sep. 2019 Objavljeno: 16 sep. 2019 Predviden proračun razpisa: 10.133.915,92 EUR
Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina), v okviru subjektov inovativnega okolja  (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij - »scale up«  podjetij - namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.