Razpis: Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Razpisi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo / Ministry of Economic Development and Technology | Razvoj inovacij / The development of innovation | Spirit Slovenija
Rok za prijavo: 15 maj 2019 Objavljeno: 18 feb. 2019 Predviden proračun razpisa: 490.000,00 €
12. 7. 2018 - Sredstva predhodnih odpiranj v višini 280.000,00 € so ostala  neporabljena, od tega 3.188,00 € v Zahodni kohezijski regiji in 276.812,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, zato se znesek neporabljenih sredstev prenese v 4. odpiranje.

Potencialne prijavitelje na 4. rok (15. 5. 2019) obveščamo, da skupna vrednost sredstev 4. odpiranja znaša 490.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 398.465,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 91.535,00 €.

4. 5. 2018 - V Uradnem listu Republike Slovenije št. 31/2018 z dne 4.5.2018 je bila objavljena sprememba javnega razpisa, ki omogoča prijavo tudi RRI operacij, ki se uvrščajo v prednostno področje »Trajnostni turizem« Slovenske strategije pametne specializacije.

Zaradi spremembe v načinu predložitve zahtevkov za izplačilo (prek informacijskega sistema organa upravljanja »eMA«) in njihovega izplačila (izplačila izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) je objavljena tudi sprememba razpisne dokumentacije.

31. 3. 2017 - Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31. marca 2017 v Uradnem listu  (št. 15/2017) objavila dopolnitev javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«, objavljenega v Uradnem listu št. 79/2016 z dne 9. 12.016, ki omogoča prenos neporabljenih sredstev posameznega odpiranja v naslednje odpiranje.

Ker so sredstva predhodnih odpiranj v višini 210.000,00 € ostala neporabljena, od tega 19.841,00 € v Zahodni kohezijski regiji in 190.159,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, se znesek neporabljenih sredstev prenese v 3. odpiranje.

Potencialne prijavitelje na 3. rok (15. 5. 2018) obveščamo, da skupna vrednost sredstev 3. odpiranja znaša 420.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 311.812,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 108.188,00 €.