Razpis: Danube Transnational Programme - tretji poziv / third call

Interreg projekti / Interreg projects | Okolje / Environment | Razvoj inovacij / The development of innovation | Sodelovanje na področju inovacij in izmenjave dobrih praks / Cooperation in the field of innovation and exchange of good practices
Rok za prijavo: 08 mar. 2019 Objavljeno: 06 feb. 2019 Predviden proračun razpisa: 59 M €
Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte od 28. januarja 2019  do 8. marca  2019.


Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 M € ESRR, IPAII in ENI.

Razpisane prioritete:

PA - 1 inovativnost;

PA - 2 okolje in kulturni viri za razvoj;

PA - 3 povezanost območja (promet, energija); ter

PA - 4 institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi.

Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) so odprti v celoti, medtem ko so ostali  (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.  

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, sodelovati (finančno) morajo najmanj 3 partnerji  iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

Najpomembnejše informacije o oddaji in projektu najdete na tej povezavi
Kandidati lahko oblikujejo in obdelujejo svoje prijave preko sistema za spremljanje programa (eMS). 
Vse ostale informacije o projektu pa so tudi na tej povezavi