Razpis: Usposabljanje na delovnem mestu 2019

Eu-skladi / Eu-funds | Izobraževanje/usposabljanje/mobilnost posameznikov / Education/training/mobility of individuals | Operativni program EKP 2014-2020 / Operational programme EKP 2014-2020 | Zavod RS za zaposlovanje / Employment Service of Slovenia
Rok za prijavo: 31 maj 2019 Objavljeno: 14 dec. 2018 Predviden proračun razpisa: 4.370.000,00 EUR
Identifikacijska oznaka razpisaUsposabljanje na delovnem mestu – 2019
Objava v Uradnem listu EUŠifra iz Kataloga ukrepov APZ: 1.1.4.3. Klasifikacijska številka: 1105-56/2015-964
Več informacijhttps://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2019
sposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je od 7.12.2018 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2019.

Javno povabilo smo objavili na spletni strani 3.12.2018.

Za leto 2019 je na voljo okvirno 4,37 milijona EUR, od katerih:
80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna,
je 60 % namenjenih za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udeležence s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija.
V usposabljanje na delovnem mestu je predvidena vključitev okrog 2.260 brezposelnih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije.

Na kratko o povabilu
Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 
Usposabljanje lahko traja:
2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).
Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.Pri izvajanju usposabljanja in uveljavljanju upravičenih stroškov uporabljate naslednje obrazce:
Lista prisotnosti udeleženca in evidenca ur mentorja
Oddate jo na portalu za delodajalce, kjer so na voljo ustrezna navodila, po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo.
Poročilo o uspešnosti udeleženca
Izpolnite in oddate ga na portalu za delodajalce, kjer so na voljo ustrezna navodila.
Specifikacija k zahtevku za plačilo upravičenih stroškov
Pošljete jo pred oddajo zahtevka (eRačuna) po ePošti ali klasični pošti na pristojno območno službo.

Zahtevek za izplačilo  oddate kot eRačun preko:
bank in ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe o izmenjavi eRačunov,
portala UJPnet eRačun.
Poglejte si tudi pripomoček za vnos podatkov v eRačun.
Podrobnejše informacije v zvezi z dokumentacijo, s katero dokazujete izvedbo usposabljanja in uveljavljate povračilo upravičenih stroškov, so na voljo v besedilu javnega povabila in v sklenjeni pogodbi, katere vzorec je del povabila.

Logotipi
Pri informiranju in komuniciranju o projektu ravnajte v skladu z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vključite informacijo, da projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).
Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na: www.eu-skladi.si.
Logotip ESS
Razpisna dokumentacija